Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0030-C0001
Номер на проект: 14-22-33
Наименование: Обучение за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 14.10.2014
Дата на приключване: 14.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обучение за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор
Дейности: Дейност 2: „Реализиране на обучение за надграждане на уменията при провеждане на подбор чрез използване на специфични инструменти“;
Дейност 4 : „Организация и управление на проекта“
Дейност 3: „Информация и публичност“
Дейност 1: „Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки“;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Никанор" ООД
"ВАКАНЦИЯ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 981 BGN
Общ бюджет: 26 620 BGN
БФП: 26 620 BGN
Общо изплатени средства: 11 596 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 596 BGN
2015 0 BGN
11 596 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 857 BGN
2015 0 BGN
9 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 739 BGN
2015 0 BGN
1 739 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка;
Индикатор 2 (Д) Подготвена документация за участие;
Индикатор 3 (Д) Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 4 (Д) Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител.
Индикатор 5 (Д) Брой обучени служители в обучение „Надграждане на уменията при провеждане на подбор чрез използване на специфични инструменти.“.
Индикатор 6 (Д) Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 7 (Д) Брой създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 8 (Д) Брой публикувани платени съобщения
Индикатор 9 (Д) Брой изготвени междинни технически доклада
Индикатор 10 (Д) Брой изготвени окончателни технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз