Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0025-C0001
Номер на проект: 14-22-28
Наименование: Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността
Бенефициент: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 01.10.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на инспекторите контролиращи автомобилния транспорт за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията по контролната дейност върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността;
Дейности: 2. Дейности 2: Информация и публичност;
1. Дейност 1: Обучение на инспекторския състав на ИААА осъществяващ контрол на автомобилните превози за:
Дейност 3: Управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 391 BGN
Общ бюджет: 167 256 BGN
БФП: 167 256 BGN
Общо изплатени средства: 38 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 078 BGN
2015 0 BGN
38 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 366 BGN
2015 0 BGN
32 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 712 BGN
2015 0 BGN
5 712 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) -комплект разработени за нуждите на обучението презентации и видеоматериали
Индикатор 2 (Д) Отпечатване на книга за задължителните проверки и констатираните неизправности
Индикатор 3 (Д) Отпечатване на книга съдържаща видовете наказания , съобразно констатираните нарушения.
Индикатор 4 (Д) Тест на електронен носител
Индикатор 5 (Д) Теоретични и практически заниятия, електронен изпит
Индикатор 6 (Д) Попълване на електронен тест
Индикатор 7 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) брошура
Индикатор 9 (Д) листовки
Индикатор 10 (Д) банер/постер
Индикатор 11 (Д) публикации в рег. Преса
Индикатор 12 (Д) публикации в нац.преса
Индикатор 13 (Д) ТВ репортаж
Индикатор 14 (Д) плакати
Индикатор 15 (Д) -брой план график
Индикатор 16 (Д) рой план график
Индикатор 17 (Д) -протоколи от заседания на екипа спрямо план графика подписани договора с екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 18 (Д) Качествено изпълнение на проектните дейност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз