Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0037-C0001
Номер на проект: 14-22-40
Наименование: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 24.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения
Дейности: 2. Обща правна култура за неюристи – 200 служители от всички регионални дирекции в ГД «Регистри» – административни разпоредби в прилагането на Семейния кодекс, Закон за регистър Булстат, Закона за кадастъра и имотния регистър.
Дейности за организация и управление на проекта.
Дейности за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 460 BGN
Общ бюджет: 135 051 BGN
БФП: 135 051 BGN
Общо изплатени средства: 38 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 892 BGN
2015 0 BGN
38 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 058 BGN
2015 0 BGN
33 058 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 834 BGN
2015 0 BGN
5 834 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 2 (Д) Брой сключени договори дейности по проекта
Индикатор 3 (Д) Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 4 (Д) Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 5 (Д) Бр. обучени служители по Обща правна култура и получени сертификат
Индикатор 6 (Д) Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 7 (Д) Бр. Изработени и разпространени рекламни брошури
Индикатор 8 (Д) Изработване на 120 броя USB памет
Индикатор 9 (Д) Изработване на 120 броя химикалки
Индикатор 10 (Д) Бр. банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз