Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0007-C0001
Номер на проект: 14-22-8
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Контролно-техническа инспекция за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения
Бенефициент: КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 17.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на дейността на Контролно - техническа инспекция
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Провеждане на 3 обучения за служителите на Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката"
Дейност 3: Информация и публичност;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 722 BGN
Общ бюджет: 80 379 BGN
БФП: 80 379 BGN
Общо изплатени средства: 80 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 000 BGN
2015 62 379 BGN
80 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 300 BGN
2015 53 022 BGN
68 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 700 BGN
2015 9 357 BGN
12 057 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Членове на екипа за управление на проекта
Индикатор 2 (Д) Избрани външни изпълнители за дейностите по проекта;
Индикатор 3 (Д) Одобрени междинни и финален доклад по проекта
Индикатор 4 (Д) Проведени обучения;
Индикатор 5 (Д) Обучени служители;
Индикатор 6 (Д) Получени сертификати
Индикатор 7 (Д) Проведени пресконференции;
Индикатор 8 (Д) 3 Проведени пресконференции;
Индикатор 9 (Д) 3n9 Проведени пресконференции;
Индикатор 10 (Д) Отпечатани брошури;
Индикатор 11 (Д) Реализирани публикации в национални ежедневници
Индикатор 12 (Д) 3 Реализирани публикации в национални ежедневници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз