Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0036-C0001
Номер на проект: M13-22-37
Наименование: Ефективност, прозрачност и компетентност в Общинска администрация Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и компетентността на общинските служители от Общинска администрация Благоевград чрез обучение в страната, с цел подобряване ефективността и прозрачността на работата на Общинската администрация, по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2: Дейности по информация и публичност
Дейност 3: Провеждане на обучения, курсове и семинари
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ"БОН - Иван Борисов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 557 BGN
Общ бюджет: 94 164 BGN
БФП: 94 164 BGN
Общо изплатени средства: 94 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 711 BGN
2015 72 453 BGN
94 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 455 BGN
2015 61 585 BGN
80 040 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 257 BGN
2015 10 868 BGN
14 125 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой сключени договори с членовете на екипа за управление – 4 бр.;
Индикатор 2 (Д) Брой подадена Заявка към ИПА – 1брой.
Индикатор 3 (Д) - Брой разработени пакети документация за избор на външен изпълнител – 1 бр.;
Индикатор 4 (Д) - Проведена тръжна процедура за избор на Изпълнител;
Индикатор 5 (Д) - Брой подписани договори с изпълнители – 1 брой по ЗОП;
Индикатор 6 (Д) - Проведени 2 броя пресконференции;
Индикатор 7 (Д) -Изработени и разпространени 400 броя цветни брошури;
Индикатор 8 (Д) - Изработени 100 броя цветни плаката;
Индикатор 9 (Д) - Изработени 3 броя банери;
Индикатор 10 (Д) - Изработени 250 броя химикалки;
Индикатор 11 (Д) - Изработени 100 броя тефтери;
Индикатор 12 (Д) - Изработване 100 броя рекламни флашки – 8 Gb;
Индикатор 13 (Д) - Публикуване на 3 броя публикации.
Индикатор 14 (Д) - Брой участници в курсове и семинари
Индикатор 15 (Д) - Брой проведени курсове и семинари.
Индикатор 16 (Д) - % от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 17 (Д) - % обучени жени.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз