Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0054-C0001
Номер на проект: M13-22-55
Наименование: Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетентността и уменията на служителите за постигане на ефективни резултати при изпълнение на служебните задължения
Дейности: Д1 – Организация и управление на проекта
Дейност5- Информация и публичност на проекта
Дейност4- Обучение по ключови компетентности
Дейност 3 -Обучение по специализирани компютърни теми
Дейност 2 -Обучение към Института по публична администрация от каталога за 2014г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
"РЕК - АРТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 285 BGN
Общ бюджет: 149 030 BGN
БФП: 149 030 BGN
Общо изплатени средства: 149 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 056 BGN
2015 117 974 BGN
149 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 398 BGN
2015 100 278 BGN
126 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 658 BGN
2015 17 696 BGN
22 355 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) 1 Служители по управление на проекта – 3 бр.
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 - Обучени % жени
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 3 - Обучени % жени
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 4 - Обучени % жени
Индикатор 15 (Д) Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) Дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) Дейност 5 - Отпечатани брошури
Индикатор 19 (Д) Дейност 5 - Брой публикувани материали
Индикатор 20 (Д) Дейност 5 - Химикалки
Индикатор 21 (Д) Дейност 5 - Информационни бележници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз