Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0099-C0001
Номер на проект: M13-22-100
Наименование: Компетентни и мотивирани служители на Община Белоградчик
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Белоградчик
Дейности: Дейност № 1. Управление на проекта
Дейност № 2. Подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнител на дейностите, включени в проектното предложение
Дейност № 3. Обучение на общински служители в ИПА
Дейност № 4 Провеждане на групови специализирани обучения
Дейност № 5 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 192 BGN
Общ бюджет: 85 032 BGN
БФП: 85 032 BGN
Общо изплатени средства: 85 032 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 438 BGN
2015 59 594 BGN
85 032 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 623 BGN
2015 50 655 BGN
72 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 816 BGN
2015 8 939 BGN
12 755 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой сключени договори,
Индикатор 2 (Д) Брой подготвени технически и финансови доклади и искания за плащане
Индикатор 3 (Д) Брой изготвени документации
Индикатор 4 (Д) Брой подписани договор
Индикатор 5 (Д) Бр. Обучени служители на общинската администрация
Индикатор 6 (Д) Бр. Проведени обучения по теми
Индикатор 7 (Д) Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 8 (Д) Бр. Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Бр .Проведени пресконференции
Индикатор 10 (Д) Бр. Разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 11 (Д) Бр. Изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз