Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0135-C0001
Номер на проект: M13-22-139
Наименование: Община Твърдица – компетентна общинска администрация
Бенефициент: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Твърдица
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.
Дейности: Дейност 3. Обучение по английски език
Дейност 5. Дейности по информация и публичност
Дейност 6. Организация и управление
Дейност 4. Обучение по информационни технологии
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности
Дейност 1. Обучения, проведени в Института по публична администрация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 198 BGN
Общ бюджет: 76 323 BGN
БФП: 76 323 BGN
Общо изплатени средства: 32 848 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 240 BGN
2015 14 609 BGN
32 848 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 504 BGN
2015 12 417 BGN
27 921 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 736 BGN
2015 2 191 BGN
4 927 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Обучени служители
Индикатор 2 (Д) Получени сертификати
Индикатор 3 (Д) 2 Обучени служители
Индикатор 4 (Д) 2 Получени сертификати
Индикатор 5 (Д) 3 Обучени служители
Индикатор 6 (Д) 3 Получени сертификати
Индикатор 7 (Д) 4 Обучени служители
Индикатор 8 (Д) 4 Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) Организиране на пресконференции -2 бр.
Индикатор 10 (Д) Изработване на банер
Индикатор 11 (Д) Изработване на брошури
Индикатор 12 (Д) Изработване на регистрационни форми-120 бр.
Индикатор 13 (Д) Изработване на семинарни папки
Индикатор 14 (Д) Изработване на химикали
Индикатор 15 (Д) Изработване на блок-листи
Индикатор 16 (Д) Изработване набрандирани флаш-памети
Индикатор 17 (Д) Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 18 (Д) Проведени работни срещи;
Индикатор 19 (Д) Изготвени МТД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз