Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0137-C0001
Номер на проект: M13-22-141
Наименование: Надграждащо обучение – Община Стралджа
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 12.08.2014
Дата на приключване: 12.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Придобиване на нови компетенции и осигуряване качествено и адекватно обслужване на гражданите чрез надграждащи обучения.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта
Дейност 2 – Обучения в ИПА
Дейност 3 – Надграждащо обучение по ключови компетентности
Дейност 4 – Осигуряване на информация и публичност по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 627 BGN
Общ бюджет: 106 022 BGN
БФП: 106 022 BGN
Общо изплатени средства: 106 022 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 525 BGN
2015 79 497 BGN
106 022 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 547 BGN
2015 67 572 BGN
90 119 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 979 BGN
2015 11 925 BGN
15 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Сключени 2 договора;
Индикатор 2 (Д) проведени 12работни срещи;
Индикатор 3 (Д) Изготвени 4 междинни технически доклада
Индикатор 4 (Д) 3 фин. отчета
Индикатор 5 (Д) Обучени 19 служители, в т. 50 % жени/
Индикатор 6 (Д) Проведени 6 обучения в ИПА
Индикатор 7 (Д) Получени 19 сертификата
Индикатор 8 (Д) Обучени 300 общински служители, 50,00 % жени
Индикатор 9 (Д) Проведени 2 обучения
Индикатор 10 (Д) Получени 300 сертификата
Индикатор 11 (Д) 2 пресконференции;
Индикатор 12 (Д) 300 отпечатани брошури;
Индикатор 13 (Д) 4 публикувани материала за проекта
Индикатор 14 (Д) 4 публикации на Интернестраницата
Индикатор 15 (Д) Разпространени Химикали
Индикатор 16 (Д) Бележници
Индикатор 17 (Д) Изработени за визуализация: Транспарант
Индикатор 18 (Д) Табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз