Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.11-0001-C0001
Номер на проект: РД09-1205/ 05.08.2014
Наименование: Създаване и внедряване на специализиранa уеб базиранa платформа за администриране, контрол и мониторинг на процесите по придобиване, поддръжка и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти.
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.07.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Специализираната уеб базирана платформа за администриране, контрол и мониторинг на процесите по придобиване, поддръжка и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти, трябва да се състои от отделни регистри и модули, достъпни за различни по вид институции (МОН, регионални инспекторати, учебни заведения) и потребители (администратори, инспектори, директори, педагогически персонал) като използва общи номенклатури и единна база данни. Целта е платформата да обедини на едно място информацията за педагогическите специалисти и тяхната квалификация, като им предостави инструменти да проследяват сами възможностите за допълнителна квалификация и да придобият такава посредством обучителната част на платформата.
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление Набиране на необходимата информация за изработване на регистрите и предвидените анализи
Дейност 2 - Информиране и публичност на проектното предложение 2 пресконференции, 500 брошури, 7 публикации, 1 табела, 1 банер
Дейност 3 - Тръжни процедури Подготовка, провеждане, договор и контрол - Подготовка на дейност 2, 4, 5 и 5.1 (изработване на тръжна документация, обявяване на процедура по ЗОП и сключване на договор с избран изпълнител
Дейност 4 - Създаване на национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти. 1.А Регистър на обучителните институции за квалификация на педагогическите кадри; 1.Б. Регистър на педагогическите кадри; 1.В. Регистър на програмите за квалификация.
Дейност 5 Създаване на платформа Създаване на единна платформа за осигуряване на достъп до онлайн квалификационни програми за педагогическите специалисти Дейност и доставка на хардуера
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 999 970 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (П) Брой педагогически специалисти използвали регистъра за квалификация
Индикатор 2 (П) Брой педагогически специалисти използвали единната платформа за осигуряване на достъп до онлайн квалификационни програми
Индикатор 3 (П) Разработен и внедрен национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти
Индикатор 4 (П) Разработена и внедрена единна платформа за осигуряване на достъп до онлайн квалификационни програми за педагогическите специалисти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз