Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0038-C0001
Номер на проект: M13-22-39
Наименование: Надграждане компетенциите на администрацията на община Радомир за повишаване на нейната ефективност.
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 30.07.2014
Дата на приключване: 30.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обучение в ИПА за служители на ръководна длъжност;
Дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА за служители в обща и специализирана администрация;
Дейност 3: Чуждоезиково обучение – английски език;
Дейност 4: Компютърна грамотност – ниво напреднали;
Дейност 5: Семинар на тема: „ Умения за управление на стреса и управление на времето”;
Дейност 6: Семинар на тема: „ Комуникативни и презентативни умения”;
Дейност 7: Дейности за информация и публичност;
Дейност 8: Дейности за организация и управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 261 BGN
Общ бюджет: 83 906 BGN
БФП: 83 906 BGN
Общо изплатени средства: 83 906 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 252 BGN
2015 66 654 BGN
83 906 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 664 BGN
2015 56 656 BGN
71 320 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 588 BGN
2015 9 998 BGN
12 586 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 2 (Д) 2 Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 3 (Д) 3 -Проведени обучения
Индикатор 4 (Д) 3 Обучени служители
Индикатор 5 (Д) 3 Обучени служители –жени
Индикатор 6 (Д) 3 Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) 4 -Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) 4 Обучени служители
Индикатор 9 (Д) 4 Обучени служители –жени
Индикатор 10 (Д) 4 - Обучени служители –жени
Индикатор 11 (Д) Обучени служители –жени
Индикатор 12 (Д) 4 Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 13 (Д) 5 -Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) 5 Обучени служители
Индикатор 15 (Д) 5 Обучени служители –жени
Индикатор 16 (Д) 5 Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 17 (Д) 6 -Проведени обучения
Индикатор 18 (Д) 6 Обучени служители
Индикатор 19 (Д) 6 Обучени служители –жени
Индикатор 20 (Д) 6 Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 21 (Д) 7 Проведени пресконференции.
Индикатор 22 (Д) 7 Публикации в медиите
Индикатор 23 (Д) 7 Издадени листовки
Индикатор 24 (Д) 7 Табела
Индикатор 25 (Д) 8 Протоколи от проведени срещи на екипа
Индикатор 26 (Д) 8 Кореспонденции
Индикатор 27 (Д) 8 Изготвени графици за провеждане по видовете обучения
Индикатор 28 (Д) 8 Анкетни карти попълнени от служителите от проведените обучения.
Индикатор 29 (Д) 8 Технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз