Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0035-C0001
Номер на проект: M13-22-36
Наименование: Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез повишен капацитет на служителите на Община Долни Дъбник
Дейности: Дейност № 1. Подготовка и управление на проекта
Дейност 2.Провеждане на обучения в ИПА
Дейност 3 Провеждане на специализирани обучения
Дейност 4 Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 339 BGN
Общ бюджет: 138 202 BGN
БФП: 138 202 BGN
Общо изплатени средства: 138 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 868 BGN
2015 107 334 BGN
138 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 238 BGN
2015 91 234 BGN
117 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 630 BGN
2015 16 100 BGN
20 730 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой сключени договори, Брой подготвени и проведени тръжни процедури,
Индикатор 2 (Д) Брой подготвени технически и финансови доклади и искания за плащане
Индикатор 3 (Д) Бр. Обучени служители на общинската администрация
Индикатор 4 (Д) Бр. Проведени обучения по теми
Индикатор 5 (Д) Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 6 (Д) Бр. Обучени служители
Индикатор 7 (Д) Бр .Проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) Бр. Разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 9 (Д) Бр. Изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз