Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0013-C0001
Номер на проект: M13-22-14
Наименование: Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Кубрат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 25.07.2014
Дата на приключване: 25.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Кубрат
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на работата в община Кубрат .
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 2 - Надграждащо обучение по информационни и комуникационни технологии
Дейност 3 - Надграждащо обучение по ключови компетентности
Дейност 4 – Надграждащо обучение в ИПА
Дейност 5 - Осигуряване на информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Фондация Свети Георги
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 264 BGN
Общ бюджет: 42 778 BGN
БФП: 42 778 BGN
Общо изплатени средства: 42 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 853 BGN
2015 25 925 BGN
42 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 325 BGN
2015 22 036 BGN
36 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 528 BGN
2015 3 889 BGN
6 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Проведени обучения – 7 бр.
Индикатор 2 (Д) Обучени 115 служители на община Кубрат
Индикатор 3 (Д) Обучени 16 общински служители, в т. число 10 жени
Индикатор 4 (Д) Проведено 1 обучение по ИКТ за 2 групи
Индикатор 5 (Д) Получени 16 сертификата
Индикатор 6 (Д) Обучени 94 служители, в т. число 61 жени
Индикатор 7 (Д) Проведени 4 обучения
Индикатор 8 (Д) Получени 94 сертификата
Индикатор 9 (Д) Обучени 5 служители, в т. число 2 жени
Индикатор 10 (Д) Проведени 2 обучения
Индикатор 11 (Д) Получени 5 сертификата
Индикатор 12 (Д) 2 пресконференции;
Индикатор 13 (Д) 1000 отпечатани информационни брошури;
Индикатор 14 (Д) 7 публикувани материала за проекта в печатни и електронни медии, от които 5 в регионален вестник и 2 – в електронни медии
Индикатор 15 (Д) Уеб-банер и публикувани обяви и важни линкове към публикации на страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз