Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.26-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ АСП
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.06.2014
Начална дата: 23.06.2014
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план
Дейности: Финансов план АСП
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 583 564 BGN
Общ бюджет: 475 272 BGN
БФП: 475 272 BGN
Общо изплатени средства: 475 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 475 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 262 492 BGN
2015 212 780 BGN
475 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 403 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 223 118 BGN
2015 180 863 BGN
403 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 374 BGN
2015 31 917 BGN
71 291 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз