Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0513-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "Булармекс - ИК" АД"
Бенефициент: "Булармекс - ИК" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "Булармекс - ИК" АД"
Дейности: Дейност Закупуване на оборудване по Компонент 1
Дейност 2 Закупуване на оборудване по Компонент 2
Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4 Одит на проектните дейности
Дейност 5 Отчитане на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 700 040 BGN
Общ бюджет: 3 400 080 BGN
БФП: 1 700 040 BGN
Общо изплатени средства: 1 700 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 700 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 700 040 BGN
1 700 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 445 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 445 034 BGN
1 445 034 BGN
В т.ч. Национално финансиране 255 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 255 006 BGN
255 006 BGN
Финансиране от бенефициента 1 700 040 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 6 (Д) Увеличени приходи от продажби от нововъведените технологии
Индикатор 7 (Д) Намалени разходи за поддръжка на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз