Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0416-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийно ефективни инвестиции в хотел "Колхида", гр. Елхово"
Бенефициент: "ЛЕКОНА БГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: "Енергийно ефективни инвестиции в хотел "Колхида", гр. Елхово"
Дейности: Дейност 4. Доставка на хотелско и ресторантско оборудване
Дейност 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на нови инсталации за ОВК, БГВ и енергоспестяващо осветление
Дейност 5. Визуализация на проекта
Дейност 2. СМР по фасадно топлоизолиране, подмяна на дограма и покривно топлоизолиране на х. „Колхида“
Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Финвера Консулт
"Блумберг" ЕООД
"Пимаро България" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 921 508 BGN
Общ бюджет: 2 002 809 BGN
БФП: 921 508 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 921 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 783 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 081 301 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 6 (Д) Изпълнена фасадна изолация на х. Колхида
Индикатор 7 (Д) Подменена дограма на х. Колхида
Индикатор 8 (Д) Изпълнена покривна изолация на х. Колхида
Индикатор 9 (Д) Доставена и въведена в експлоатация климатична система, тип VRF/VRV за хотелската част
Индикатор 10 (Д) Доставена и въведена в експлоатация климатична система за ресторантската част
Индикатор 11 (Д) Доставени и въведени в експлоатация електрически конвекторни радиатори за ресторанта
Индикатор 12 (Д) Доставена и въведена в експлоатация термопомпена система за БГВ (за ресторанта)
Индикатор 13 (Д) Доставена и въведена в експлоатация вентилационни системи за кухня и механа
Индикатор 14 (Д) Доставени и монтирани осветителни тела с енергоспестяващи лампи в х. Колхида
Индикатор 15 (Д) Доставени и въведени в експлоатация кухненски електрически уреди
Индикатор 16 (Д) Доставени и въведени в експлоатация кухненски газови уреди
Индикатор 17 (Д) Доставени и въведени в експлоатация хладилни уреди за ресторантската част
Индикатор 18 (Д) Доставено и въведено в експлоатация хотелско оборудване:
Индикатор 19 (Д) Доставени и въведени в експлоатация уреди за химическо чистене и гладене
Индикатор 20 (Д) Доставени и въведени в експлоатация ел. уреди за хотелски спа-център
Индикатор 21 (Д) Изпълнена визуализация по проекта (визуализационна табела и стикери върху оборудването)
Индикатор 22 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 23 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 24 (Д) : Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз