Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0500-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност"
Бенефициент: "АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Енергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност"
Дейности: Доставка и строително-монтажни работи за подобряване енергийните характеристики на сграда 1 (офиси и складове) на мебелна фабрика Архидея България ООД
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи от ВЕИ за отопление и подгряване на БГВ
Доставка и монтаж на светодиодни промишлени осветители.
Извършване на енергиен одит.
Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 926 BGN
Общ бюджет: 261 012 BGN
БФП: 130 506 BGN
Общо изплатени средства: 130 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 130 506 BGN
130 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 110 930 BGN
110 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 576 BGN
19 576 BGN
Финансиране от бенефициента 135 926 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции
Индикатор 6 (Д) Намаляване на емисиите на СО2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз