Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0411-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Жокей ООД подобрява енергийната ефективност в дружеството"
Бенефициент: "ЖОКЕЙ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.12.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Две могили
Описание
Описание на проекта: "Жокей ООД подобрява енергийната ефективност в дружеството"
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване
Дейност 2 Подобряване на енергийната ефективност на производствените сгради
Дейност 3 Визуализация
Дейност 5 Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 4 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 976 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 106 584 BGN
2015 - 106 584 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 90 597 BGN
2015 - 90 597 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 988 BGN
2015 - 15 988 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 183 635 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 3 (Д) Индикатор 2: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции (%);
Индикатор 4 (Д) Индикатор 3: Очаквана годишна средна стойност на икономия на енергия;
Индикатор 5 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция
Индикатор 7 (Д) Намаление на емисии СО2
Индикатор 8 (Д) Проекти за ВЕИ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз