Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0404-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "По-конкурентоспособни чрез повишаване на енергийната ефективност"
Бенефициент: "ЕКИП ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: По-конкурентоспособни чрез повишаване на енергийната ефективност"
Дейности: „Изолация на покрив, стени и подмяна на дограма”
„Доставка и монтаж на система за битова гореща вода”
„Доставка и монтаж на промишлена система за осветление”
„Подмяна на технологично оборудване”
„Дейности по визуализация проекта”
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 733 BGN
Общ бюджет: 293 466 BGN
БФП: 146 733 BGN
Общо изплатени средства: 146 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 95 000 BGN
2015 51 733 BGN
146 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 750 BGN
2015 43 973 BGN
124 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 250 BGN
2015 7 760 BGN
22 010 BGN
Финансиране от бенефициента 146 733 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги (брой)
Индикатор 8 (Д) Брой въведено технологично оборудване, повишаващо производителността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз