Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0458-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност и висока производителност в "Гама- Комерс" ООД"
Бенефициент: "ГАМА - КОМЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 20.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност и висока производителност в "Гама- Комерс" ООД"
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител за енергиен одит и извършване на енергийно обследване
Дейност 2 Избор на изпълнители и сключване на договори
Дейност 3 Доставка на оборудването, монтаж и въвеждане в експлоатация
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Финално отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 304 266 BGN
Общ бюджет: 608 531 BGN
БФП: 304 266 BGN
Общо изплатени средства: 304 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 304 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 117 000 BGN
2015 187 266 BGN
304 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 258 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 450 BGN
2015 159 176 BGN
258 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 550 BGN
2015 28 090 BGN
45 640 BGN
Финансиране от бенефициента 304 266 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Изготвен енергиен доклад от обследване на енергийната ефективност
Индикатор 4 (Д) Нарастване пазарния дял на продукцията за износ
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз