Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0402-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в производството на "КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД"
Бенефициент: "КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в производството на "КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД"
Дейности: Доставка и монтаж на технологично оборудване
Доставка и монтаж на енергоспестяващо осветление
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕИ (вакуумно тръбни слънчеви колектори )
Визуализация на дейностите по проекта
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 383 352 BGN
Общ бюджет: 761 904 BGN
БФП: 380 952 BGN
Общо изплатени средства: 380 952 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 380 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 380 952 BGN
380 952 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 323 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 323 809 BGN
323 809 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 57 143 BGN
57 143 BGN
Финансиране от бенефициента 383 352 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги (%)
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз