Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0501-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "СЛИМФУУД" ООД"
Бенефициент: "СЛИМФУУД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "СЛИМФУУД" ООД"
Дейности: Извършване на енергиен одит.
Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Дейност 2 Дейности по визуализация на проекта
Дейност 3 Дейности по приключване и отчитане на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 350 155 BGN
Общ бюджет: 2 700 310 BGN
БФП: 1 350 155 BGN
Общо изплатени средства: 1 350 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 350 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 350 155 BGN
1 350 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 147 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 147 632 BGN
1 147 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 202 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 202 523 BGN
202 523 BGN
Финансиране от бенефициента 1 350 155 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново оборудване.
Индикатор 5 (Д) Изработени и поставени, материали за визуализация на проекта.
Индикатор 6 (Д) Изготвен финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия.
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 9 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 10 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги.
Индикатор 11 (Д) Oткриване на нови работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз