Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0431-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на хотел НОВИЗ гр. Пловдив"
Бенефициент: "НОВИЗ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на хотел НОВИЗ гр. Пловдив"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготвяне на технически инвестиционен проект
Разходи за извършване на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Документиране и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Извършване на СМР, доставка и монтаж на материали и оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 175 BGN
Общ бюджет: 158 763 BGN
БФП: 79 382 BGN
Общо изплатени средства: 79 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 400 BGN
2015 25 979 BGN
79 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 390 BGN
2015 22 082 BGN
67 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 010 BGN
2015 3 897 BGN
11 907 BGN
Финансиране от бенефициента 82 175 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой ЕСМ, въведени в предприятието
Индикатор 2 (Д) Топлинно изолирани сгради
Индикатор 3 (Д) Брой доставено и внедрено енергийноефективно оборудване
Индикатор 4 (Д) Средна стойност на енергоспестяването от всички ЕСМ
Индикатор 5 (Д) Придобиване на технически инвестиционен проект
Индикатор 6 (Д) Увеличаване на броя на реализираните нощувки спрямо 2013 г.
Индикатор 7 (Д) Използване на общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз