Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0454-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ"
Бенефициент: "СТИЙЛ ПРОДАКШЪН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ"
Дейности: Поддейност 1.2. Доставка и въвеждане в експлоатация на Линия за електрозаварени тръби за размери Ф19мм-Ф63,5мм х 1,2-4мм
Дейност 3: Одит на проекта
Поддейност 1.4. Доставка и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за подготовка на топла вода за битови нужди
Поддейност 1.3. Доставка и въвеждане в експлоатация на Линия за електрозаварени тръби за размери 40х40х2 – 120х120х6мм
Поддейност 1.1. Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за надлъжно рязане на рулонна стомана 1600 мм х 1-6 мм
Дейност 2: Визуализация на проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АСО-КС" ООД
СТРИМОНА ЕООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 893 846 BGN
Общ бюджет: 1 870 979 BGN
БФП: 935 490 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 935 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 795 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 893 846 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 9 (Д) Увеличаване на ръста на експорт на продукция
Индикатор 10 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз