Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0381-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на фирма "Лес-Комерс 94" ЕООД, град Шумен"
Бенефициент: „ ЛЕС КОМЕРС 94” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 27.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на фирма "Лес-Комерс 94" ЕООД, град Шумен"
Дейности: Изработка на технически работен проект
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на охладител на пелети
Визуализация
Подмяна на външно площадково осветление
Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на искрогасител
Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на топлогенератор за произвеждане на горещ въздух
Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на преса за гранулиране на дървесни еко пелети
Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на дробилна машина за дървен материал
Изработка, доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на сушилня за дървестна биомаса
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 552 292 BGN
Общ бюджет: 1 104 584 BGN
БФП: 552 292 BGN
Общо изплатени средства: 552 292 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 552 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 358 990 BGN
2015 193 302 BGN
552 292 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 469 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 305 141 BGN
2015 164 307 BGN
469 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 848 BGN
2015 28 995 BGN
82 844 BGN
Финансиране от бенефициента 552 292 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция –Мярка 1
Индикатор 6 (Д) Срок на откупуване
Индикатор 7 (Д) Разкриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз