Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0477-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване на ново оборудване и подобряване на енергийната ефективност в "Сток Инженеринг"
Бенефициент: "СТОК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 02.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Куклен
Описание
Описание на проекта: Закупуване на ново оборудване и подобряване на енергийната ефективност в "Сток Инженеринг"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност № 5 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Подготовка и изпълнение на Дейност №1 Избор на изпълнител на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.4 СМЯНА НА ДОГРАМА
Подготовка и изпълнение на Дейност №3 Процедури по избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.2 АБКАНТ
Подготовка и изпълнение на Дейност №2 Изготвяне на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.7 СТАТИЧНО УСТРОЙСТВО
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.5 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.3 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.1 ФРЕЗА С ЦПУ
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.6 ГЕНЕРАТОР ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ
Подготовка и изпълнение на Дейност № 6 ВЕРИФИКАЦИЯ
Подготовка и изпълнение на поддейност №4.8 РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
ТЕКСИМП СА
КАРАНА ООД
АСИТИНВЕСТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 561 BGN
Общ бюджет: 324 348 BGN
БФП: 162 174 BGN
Общо изплатени средства: 162 174 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 162 174 BGN
162 174 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 137 848 BGN
137 848 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 24 326 BGN
24 326 BGN
Финансиране от бенефициента 162 561 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Индикатор 1: Брой енергийно ефективни решения
Индикатор 2 (Д) Индикатор 2: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 3 (Д) Индикатор 3: Очаквано нарастване на произведените детайли спрямо 2012 г.
Индикатор 4 (Д) Индикатор 4: Очаквано нарастване на броят производствени операции спрямо 2012 г
Индикатор 5 (Д) Индикатор 5: Специфична икономия на енергия на база произведени детайли
Индикатор 6 (Д) Индикатор 6: Специфична икономия на енергия на база произв. операции
Индикатор 7 (Д) Индикатор 7: Спестена енергия спрямо базовата линия
Индикатор 8 (Д) Индикатор 8: Нови работни места
Индикатор 9 (Д) Индикатор 9: Намаляване на CO2 емисиите
Индикатор 10 (Д) Индикатор 10:: Инсталирана ВЕИ мощност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз