Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0492-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване енергийната ефективност в Одит Експерт-Стоянова ООД"
Бенефициент: „ОДИТ ЕКСПЕРТ-СТОЯНОВА” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване енергийната ефективност в Одит Експерт-Стоянова ООД"
Дейности: Дейност 1 - Избор на изпълнител за енергиен одит и извършване на енергийно обследване Дейността е завършила преди подписване на договора за БФП с МИЕ
Дейност 2 Избор на изпълнители и сключване на договори Дейността е завършила преди подписване на договора за БФП с МИЕ
Дейност 3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активите по проекта
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Финално отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 639 BGN
Общ бюджет: 37 279 BGN
БФП: 18 639 BGN
Общо изплатени средства: 18 639 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 639 BGN
18 639 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 844 BGN
15 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 796 BGN
2 796 BGN
Финансиране от бенефициента 18 639 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Изготвен енергиен доклад от обследване на енергийната ефективност
Индикатор 6 (Д) Реализирани енергоефективни мерки
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз