Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0424-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "ДКЦ 1-Велико Търново" ЕООД"
Бенефициент: "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "ДКЦ 1-Велико Търново" ЕООД"
Дейности: Дейност 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на ново медицинско оборудване
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност
Дейност 2: СМР по подобряване на енергийната ефективност на сградата
Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на соларна система за БГВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 407 BGN
Общ бюджет: 774 813 BGN
БФП: 387 407 BGN
Общо изплатени средства: 387 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 387 407 BGN
387 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 329 296 BGN
329 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 58 111 BGN
58 111 BGN
Финансиране от бенефициента 387 407 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 5 (Д) Изпълнени сградни енергоспестяващи мерки
Индикатор 6 (Д) Доставена и въведена в експлоатация соларна система за БГВ
Индикатор 7 (Д) Доставено и въведено в експлоатация ново медицинско оборудване
Индикатор 8 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери)
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта
Индикатор 12 (Д) Брой предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз