Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0428-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствена площадка в гр.София"
Бенефициент: "Отводнителни услуги" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствена площадка в гр.София"
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2 : Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 583 055 BGN
Общ бюджет: 1 166 109 BGN
БФП: 583 055 BGN
Общо изплатени средства: 583 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 583 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 583 055 BGN
583 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 495 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 495 596 BGN
495 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 87 458 BGN
87 458 BGN
Финансиране от бенефициента 583 055 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 6 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз