Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0480-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Складова база в с. Ясен , общ. Плевен"
Бенефициент: "Марини транспорт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Складова база в с. Ясен , общ. Плевен"
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 3: Доставка на ДМА – енергоспестяващо производствено оборудване
Дейност 4: Отчитане на проекта
Дейност 5 Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Трифар ООД
ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 730 BGN
Общ бюджет: 639 140 BGN
БФП: 319 570 BGN
Общо изплатени средства: 319 570 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 319 570 BGN
319 570 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 271 635 BGN
271 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 47 936 BGN
47 936 BGN
Финансиране от бенефициента 319 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Индикатор 1:Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 (Д) Индикатор 2: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Индикатор 3: Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kW)
Индикатор 4 (Д) Индикатор 4: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 5 (Д) Индикатор 5: Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 6 (Д) Индикатор 6: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Индикатор 7: Нарастване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз