Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0479-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Магазин в гр. Бургас
Бенефициент: "ЕКВАТОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Магазин в гр. Бургас
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Изпълнение на СМР – инвестиции в намаляване енергоемкостта на сградния фонд
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Отчитане на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 677 BGN
Общ бюджет: 381 354 BGN
БФП: 190 677 BGN
Общо изплатени средства: 190 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 190 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 123 940 BGN
2015 66 733 BGN
190 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 349 BGN
2015 56 723 BGN
162 073 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 591 BGN
2015 10 010 BGN
28 601 BGN
Финансиране от бенефициента 190 677 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Индикатор 1: Енергийни спестявания вследствие на СМР: Топлинно изолиране на покрив.
Индикатор 2 (Д) Индикатор 2: Енергийни спестявания вследствие на СМР: Подмяна на част от дограмата
Индикатор 3 (Д) Индикатор 3: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Котел на твърдо гориво и бойлер
Индикатор 4 (Д) Индикатор 4: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов Телехендлър
Индикатор 5 (Д) Индикатор 5: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Пароварилна камера
Индикатор 6 (Д) Индикатор 6: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови осветителни тела
Индикатор 7 (Д) Индикатор 7:Инвестиции в енергоемкостта на сградния фонд
Индикатор 8 (Д) Индикатор 8: Реализирани проекти
Индикатор 9 (Д) Индикатор 9: Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 10 (Д) Индикатор 11: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Индикатор 13: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 12 (Д) Индикатор 14: Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 13 (Д) Индикатор 15: Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 14 (Д) Индикатор 16: Нарастване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз