Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0386-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в енергоспестяващо оборудване в "Сикън" ООД"
Бенефициент: "СИКЪН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции в енергоспестяващо оборудване в "Сикън" ООД"
Дейности: Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност на производствена база
Дейност 3. Доставка на соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Дейност 2. Доставка на ново производствено оборудване
Дейност 4. Визуализация на проекта
Дейност 5: Финансов одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Финвера Консулт
Амели Одит ООД
КАРАНА ООД
"Технофууд" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 939 025 BGN
Общ бюджет: 3 878 051 BGN
БФП: 1 939 025 BGN
Общо изплатени средства: 1 260 367 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 939 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 260 367 BGN
1 260 367 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 648 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 071 312 BGN
1 071 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 290 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 189 055 BGN
189 055 BGN
Финансиране от бенефициента 1 939 025 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на производствена база
Индикатор 7 (Д) Доставени и въведени в експлоатация нови металообработващи производствени машини
Индикатор 8 (Д) Доставена и монтирана соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Индикатор 9 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери)
Индикатор 10 (Д) Изпълнен финансов одит на проекта
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 13 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз