Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0466-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "Лавена" АД"
Бенефициент: "ЛАВЕНА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на "Лавена" АД"
Дейности: Дейност 1: Строително-монтажни работи за намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд (дейности по Компонент 1)
Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване (дейност по Компонент 2)
Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на газокар (дейност по Компонент 2)
Дейност 4: Визуализация на проекта (дейност по Компонент 3)
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 791 200 BGN
Общ бюджет: 1 582 399 BGN
БФП: 791 200 BGN
Общо изплатени средства: 791 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 791 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 514 280 BGN
2015 276 874 BGN
791 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 672 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 437 138 BGN
2015 235 343 BGN
672 480 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 142 BGN
2015 41 531 BGN
118 673 BGN
Финансиране от бенефициента 791 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 6 (Д) Спестени емисии СО2
Индикатор 7 (Д) Откриване на нови работни места за период от 2 години след приключването на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз