Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0387-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в енергоспестяващо хладилно оборудване в "Еврофриго Стар" ЕООД"
Бенефициент: "ЕВРОФРИГО СТАР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Инвестиции в енергоспестяващо хладилно оборудване в Еврофриго Стар ЕООД
Дейности: Дейност 3. Доставка на соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Дейност 2. Доставка на ново хладилно оборудване
Дейност 5: Финансов одит на проекта
Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност на хладилна база
Дейност 4. Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 939 774 BGN
Общ бюджет: 3 879 548 BGN
БФП: 1 939 774 BGN
Общо изплатени средства: 1 260 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 939 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 260 853 BGN
1 260 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 648 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 071 725 BGN
1 071 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 290 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 189 128 BGN
189 128 BGN
Финансиране от бенефициента 1 939 774 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на хладилна база
Индикатор 7 (Д) Доставени и въведени в експлоатация индустриални хладилни агрегати
Индикатор 8 (Д) Доставен и въведени в експлоатация изпарителни кондензатори, модел CXV-387GP
Индикатор 9 (Д) Доставен и въведен в експлоатация спираловиден фризер, модел FSH 900
Индикатор 10 (Д) Доставена и въведена в експлоатация соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Индикатор 11 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери)
Индикатор 12 (Д) Изпълнен финансов одит на проекта
Индикатор 13 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 14 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 15 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз