Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0389-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "Ден и нощ" ООД"
Бенефициент: "Ден и нощ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "Ден и нощ" ООД"
Дейности: Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност на производствена база
Дейност 2. Доставка на нова технологична линия за производство на бисквити
Дейност 3. Доставка на соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Дейност 4. Визуализация на проекта
Дейност 5: Финансов одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Финвера Консулт
Амели Одит ООД
КАРАНА ООД
Лазер ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 972 BGN
Общ бюджет: 3 999 944 BGN
БФП: 1 999 972 BGN
Общо изплатени средства: 1 999 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 999 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 999 972 BGN
1 999 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 699 976 BGN
1 699 976 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 299 996 BGN
299 996 BGN
Финансиране от бенефициента 1 999 972 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на производствена база
Индикатор 7 (Д) Доставена и въведена в експлоатация нова технологична линия за производство на бисквити
Индикатор 8 (Д) Доставена и монтирана соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Индикатор 9 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери)
Индикатор 10 (Д) Изпълнен финансов одит на проекта
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 13 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз