Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0388-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "АВИСПАЛ" ЕООД"
Бенефициент: "АВИСПАЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "АВИСПАЛ" ЕООД"
Дейности: Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност на хладилна складова база
Дейност 2. Доставка на ново хладилно оборудване
Дейност 4. Визуализация на проекта
Дейност 3. Доставка на соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Дейност 5: Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 888 164 BGN
Общ бюджет: 3 398 696 BGN
БФП: 1 699 348 BGN
Общо изплатени средства: 1 227 307 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 699 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 227 307 BGN
1 227 307 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 444 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 043 211 BGN
1 043 211 BGN
В т.ч. Национално финансиране 254 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 184 096 BGN
184 096 BGN
Финансиране от бенефициента 1 888 164 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на производствена база
Индикатор 7 (Д) Доставено и въведено в експлоатация ново хладилно оборудване
Индикатор 8 (Д) Доставена и монтирана соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Индикатор 9 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери)
Индикатор 10 (Д) Изпълнен финансов одит на проекта
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 13 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз