Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0396-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "ДРАГОЛОВИ" ООД"
Бенефициент: "ДРАГОЛОВИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на "ДРАГОЛОВИ" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка и монтаж на машина за лазерно рязане
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на винтов компресор
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Създаване на организационна среда за изпълнението на проекта, мониторинг, отчетност, и управление на необходимите ресурси.
Дейност 5: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 201 BGN
Общ бюджет: 128 126 BGN
БФП: 64 063 BGN
Общо изплатени средства: 64 063 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 64 063 BGN
64 063 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 54 454 BGN
54 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 9 609 BGN
9 609 BGN
Финансиране от бенефициента 81 201 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Изготвен енергиен одит
Индикатор 4 (Д) Общо енергийни спестявания
Индикатор 5 (Д) Намаляване на емисиите СО2
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 7 (Д) Брой изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност.
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз