Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0304-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "Медицински център-Доверие СБТ" ООД"
Бенефициент: "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ДОВЕРИЕ СБТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "Медицински център-Доверие СБТ" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка на оборудване за кабинет „Дерматологичен кабинет/АГ“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка на оборудване за кабинет „Кардиологичен/Вътрешни болести“
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Доставка на оборудване за кабинет „Очен/УНГ“
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Доставка на оборудване за кабинет „Неврологичен“
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Доставка на оборудване за кабинет „Ендокринологичен/Мамологичен“
Подготовка и изпълнение на Дейност 7. Доставка на оборудване за „Манипулационна“
Подготовка и изпълнение на Дейност 8. Доставка на енергоефективно осветление
Подготовка и изпълнение на Дейност 9. Визуализация на проекта Бенефициента
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 351 776 BGN
Общ бюджет: 703 553 BGN
БФП: 351 776 BGN
Общо изплатени средства: 351 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 351 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 351 776 BGN
2015 0 BGN
351 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 299 010 BGN
2015 0 BGN
299 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 766 BGN
2015 0 BGN
52 766 BGN
Финансиране от бенефициента 351 776 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 6 (Д) Доставени и въведени в експлоатация апарати за „Дерматологичен кабинет/АГ“ кабинет
Индикатор 7 (Д) Доставени и въведени в експлоатация апарати за „Кардиологичен/Вътрешни болести“ кабинет
Индикатор 8 (Д) Доставени и въведени в експлоатация апарати за „Очен/УНГ“ кабинет
Индикатор 9 (Д) Доставени и въведени в експлоатация апарати за „Неврологичен“ кабинет
Индикатор 10 (Д) Доставени и въведени в експлоатация апарати за „Ендокринологичен/Мамологичен“ кабинет
Индикатор 11 (Д) Доставени и въведени в експлоатация апарати за „Манипулационна“
Индикатор 12 (Д) Доставени и инсталирани енергоефективни лампи
Индикатор 13 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери за оборудването)
Индикатор 14 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз