Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0372-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енегоефективно производствено оборудванев "Просвета-София" АД"
Бенефициент: "ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 15.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енегоефективно производствено оборудванев "Просвета-София" АД"
Дейности: Дейност 1- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: Поддейност 4 Пакетираща машина
Дейност 1- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: Поддейност 3 Робот за тиражиране и печат
Дейност 1- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: Поддейност 1 Мобилна Складова Система за Палетизирани Товари (МССПТ) за оптимизиране дейностите по складирането, съхранението и експедицията на печатните издания
Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 1- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: Поддейност 5 Термопомпени агрегати
Дейност 1- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: Поддейност 6 Слънчева инсталация
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – Визуализация и публичност
Дейност 1- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: Поддейност 2 Ръчноводима батерийна скръб машина
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 269 676 BGN
Общ бюджет: 539 352 BGN
БФП: 269 676 BGN
Общо изплатени средства: 269 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 175 289 BGN
2015 94 383 BGN
269 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 148 996 BGN
2015 80 225 BGN
229 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 293 BGN
2015 14 157 BGN
40 451 BGN
Финансиране от бенефициента 269 676 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Брой открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз