Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0358-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергоефективни инвестиции в "Интелиджънт фууд системс" ЕООД"
Бенефициент: "ИНТЕЛИДЖЪНТ ФУУД СИСТЕМС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Енергоефективни инвестиции в "Интелиджънт фууд системс" ЕООД"
Дейности: Одит на проекта
Визуализация на проекта
Доставка на ново производствено оборудване
Доставка на соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Обследване за енергийна ефективност на производствена база
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Финвера Консулт
Амели Одит ООД
КАРАНА ООД
"Технофууд" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 920 475 BGN
Общ бюджет: 3 840 951 BGN
БФП: 1 920 475 BGN
Общо изплатени средства: 1 248 309 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 920 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 248 309 BGN
1 248 309 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 632 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 061 063 BGN
1 061 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 288 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 187 246 BGN
187 246 BGN
Финансиране от бенефициента 1 920 475 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на производствена база
Индикатор 7 (Д) Доставени и въведени в експлоатация нови енергоефективни производствени машини
Индикатор 8 (Д) Доставена и монтирана соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Индикатор 9 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери)
Индикатор 10 (Д) Изпълнен финансов одит на проекта
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 12 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта
Индикатор 13 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз