Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0373-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишване на енергийната ефективност на "Ем Ел Пи Ес" АД"
Бенефициент: "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: "Повишване на енергийната ефективност на "Ем Ел Пи Ес" АД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка на вертикален обработващ център
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка на стругов автомат
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Доставка на хидравлична CNC гилотина
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Доставка на щанцова преса
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Доставка на шприц машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 7. Доставка на соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Подготовка и изпълнение на Дейност 8. Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 907 236 BGN
Общ бюджет: 1 814 473 BGN
БФП: 907 236 BGN
Общо изплатени средства: 907 236 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 907 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 907 236 BGN
907 236 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 771 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 771 151 BGN
771 151 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 136 085 BGN
136 085 BGN
Финансиране от бенефициента 907 236 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на производствена база
Индикатор 7 (Д) Доставен и въведен в експлоатация вертикален обработващ център
Индикатор 8 (Д) Доставен и въведен в експлоатация стругов автомат
Индикатор 9 (Д) Доставена и въведена в експлоатация хидравлична CNC гилотина
Индикатор 10 (Д) Доставена и въведена в експлоатация щанцова преса
Индикатор 11 (Д) : Доставена и въведена в експлоатация шприц машина
Индикатор 12 (Д) Доставена и монтирана соларна система със слънчеви колектори за БГВ
Индикатор 13 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табели и стикери)
Индикатор 14 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 15 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 16 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз