Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0334-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на енергийноефективно оборудване в " Примекс" ЕООД
Бенефициент: “ПРИМЕКС” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на енергийноефективно оборудване в " Примекс" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийноефективно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Извършване на дейности за визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Подготовка на финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Дейност 4: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 399 443 BGN
Общ бюджет: 788 129 BGN
БФП: 394 064 BGN
Общо изплатени средства: 394 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 394 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 394 064 BGN
394 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 334 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 334 955 BGN
334 955 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 59 110 BGN
59 110 BGN
Финансиране от бенефициента 399 443 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Приемо-предавателни протоколи
Индикатор 8 (Д) Поставена информационна табела
Индикатор 9 (Д) Поставени стикери
Индикатор 10 (Д) Становище на Асистента по верификация
Индикатор 11 (Д) Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкоста на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 13 (Д) Открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз