Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0340-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на фабрика за производство на дрехи"
Бенефициент: "ИДЕАЛФЕШЪН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 14.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Джебел
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на фабрика за производство на дрехи"
Дейности: Дейност 4: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 6: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Дейност 2: Изпълнение на СМР – инвестиции в намаляване енергоемкостта на сградния фонд
Дейност 3: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 5: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 565 989 BGN
Общ бюджет: 1 129 883 BGN
БФП: 564 942 BGN
Общо изплатени средства: 564 936 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 564 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 367 893 BGN
2015 197 043 BGN
564 936 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 480 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 312 709 BGN
2015 167 487 BGN
480 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 184 BGN
2015 29 557 BGN
84 740 BGN
Финансиране от бенефициента 565 989 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз