Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0335-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "И Ар Пи България" ООД"
Бенефициент: "И Ар Пи България" ООД ("АЛОЕ КО" ООД старо наименование)
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 23.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на "И Ар Пи България" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на сървъри и компютърно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на мрежово оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на термопомпени сплит системи
Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Перси ООД
Финвера Консулт
КАРАНА ООД
ВЕЛОКС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 144 BGN
Общ бюджет: 262 288 BGN
БФП: 131 144 BGN
Общо изплатени средства: 131 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 131 144 BGN
131 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 111 473 BGN
111 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 672 BGN
19 672 BGN
Финансиране от бенефициента 131 144 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 8 (Д) Доставена и въведена в експлоатация термопомпа сплит система с инверторно управление, тип URURU SARARA, FTXR28E/RXR28E
Индикатор 9 (Д) Доставена и въведена в експлоатация термопомпа сплит система с инверторно управление, тип FTXS25K/RXS25 professional
Индикатор 10 (Д) Доставена и въведена в експлоатация термопомпа мултисплит система тип 5MXS90E
Индикатор 11 (Д) Доставени и въведени в експлоатация сървъри Persy Stinger
Индикатор 12 (Д) Доставени и въведени в експлоатация работни станции Dell XPS One 2720
Индикатор 13 (Д) Доставени и въведени в експлоатация преносими компютри Dell XPS 18
Индикатор 14 (Д) Доставени и въведени в експлоатация преносими компютри Acer Aspire R7-571G
Индикатор 15 (Д) Доставен и въведен в експлоатация лазерен принтер HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Индикатор 16 (Д) Доставен и въведен в експлоатация Таблет Acer Iconia W511
Индикатор 17 (Д) Доставен и въведен в експлоатация проектор Casio XJA-256
Индикатор 18 (Д) Доставени и въведени в експлоатация защитни стени Cisco ASA 5515-X
Индикатор 19 (Д) Доставени и въведени в експлоатация комутатори Cisco Catalyst 2960S
Индикатор 20 (Д) Изпълнена визуализация на проекта
Индикатор 21 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 22 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз