Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0130-C0001
Номер на проект: ESF-2102-18-05002
Наименование: Квалификационно обучение за развитие на човешкия капитал
Бенефициент: "Силор Акаунтинг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 20.01.2009
Дата на приключване: 20.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Повишаване проезводителността и адаптивността посредством обучение на заетите лица, чрез придобиане квалификация, преквалификация,чуждоезиково обучение и умения за работа с информационни и комуникационни технологии.
Дейности: Дейност 1: Стартиране на проекта, подготовка, техническа организация и визуализация на проекта Наемане на офис за проекта, изграждане на комуникации – телефон, интернет, сключване на договори с лицата по управление и техническо изпълнение на проекта.
Дейност 2: Подготовка на учебния процес – закупуване на учебни материали за обученията Работна среша с местната общинска власт, визуализация на проекта, организация на учебния процес, покупка на учебни материали – учебници, тетрадки, химикали, материали за часовете по теория и практика и подготовка за започване на същинското обучение на заетите лица.
Дейност 3: Провеждане на обучение курс за част от професия „Оператор на компютър” Теоретични и практични занятия – 1 гр. от 9 лица от „Силор Акаунтинг” ЕООД.
Дейност 4: Провеждане на обучение курс за част от професия „Оператор на компютър” Теоретични и практични занятия – 1 гр. от 15 лица от „Ай Пи Ес” ООД.
Дейност 5: Провеждане на обучение курс за част от професия „Оператор на компютър” Теоретични и практични занятия – 1 гр. от 10 лица от „АГППИМП Д-Р Петър Беков” ООД.
Дейност 6: Провеждане на обучение по ключови компетенции Изучаване на английски език за начинаещи - 1 гр. от 9 лица от „Силор Акаунтинг” ЕООД.
Дейност 7: Провеждане на обучение по ключови компетенции Изучаване на английски език за начинаещи - 1 гр. от 15 лица от „Ай Пи Ес” ООД.
Дейност 8: Провеждане на обучение по ключови компетенции Изучаване на английски език за начинаещи - 1 гр. от 10 лица от „АГППИМП Д-Р Петър Беков” ООД.
Дейност 9: Провеждане на обучение за част от професия „Производство на хляб и хлебни изделия” Теоретични и практични занятия – 1 гр. от 30 лица от „Мрамор” ООД
Дейност 10: Провеждане на обучение по ключови компетенции Изучаване на английски език за начинаещи - 1 гр. от 30 лица от „Мрамор” ООД
Дейност 11: Приключване на проекта Издаване на документ за приключване на квалификацията и ключовата компетенция, визуализация и отчитане резултатите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 121 BGN
Общ бюджет: 32 875 BGN
БФП: 32 875 BGN
Общо изплатени средства: 32 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 024 BGN
2010 22 849 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 521 BGN
2010 19 422 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 504 BGN
2010 3 427 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 931 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз