Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0071-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07005
Наименование: Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетите в "ИВАЛ-ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Бенефициент: "ИВАЛ-ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 15.01.2009
Дата на приключване: 01.03.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на ИВАЛ-ТРЕЙДИНГ ЕООД, посредством подобряване на пригодността за заетост и адаптивността на работната сила заета в компанията в партньорство с център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи
Дейности: Дейност 1: Подготовка на обучителните курсове Подготвяне на необходимите учебни материали за всички участници в обученията. Закупуване на материали за учебната и производствена практика. Подготовка на въпросници и анкетни карти. Застраховане на участниците и създаване на оперативно-информационна база за всеки обучаем.
Дейност 2: Дейности за визуализация и публичност Подготовка и печат на информационна дипляна, 4 на брой отразявания в електронни медии и печатни издания, изработване на една информационна табела, 190 бр. стикери с логото на ЕСФ за екипите на обучаемите, една мултимедийна презентация, рекламни материали - 500 бр. хиииимикали и 500 бр. папки.
Дейност 3: Провеждане на обучение по специалност "Заваряване" 15 лица са включени в обучението.
Дейност 4: Провеждане на обучение в професионално направление "Строител", специалност "Кофражи" 20 лица са включени в обучението.
Дейност 5: Провеждане на обучение по специалност "Зидария" 20 лица участват в обучението.
Дейност 6: Провеждане на обучение по специалност " Мазилки и шпакловки" 20 лица участват в обучението.
Дейност 7: Провеждане на обучение по специалност "Вътрешни облицовки" 20 души са включени в обучението.
Дейност 8: Провеждане на изпити и получаване на удостоверения Провеждане на теоретични и практически изпити за обучаемите. На успешно завършиилите се издават удостоверения за част от професията.
Дейност 9: Отчет по проекта. Екипът по проекта изготвя финалните финансови и технически отчети.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 020 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 404 BGN
2010 - 15 404 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 093 BGN
2010 - 13 093 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 311 BGN
2010 - 2 311 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 19 255 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз