Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0057-C0001
Номер на проект: А13-22-57
Наименование: Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса
Бенефициент: Патентно ведомство на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 10.05.2014
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване и обогатяване на професионалните качества, знания и умения на служителите на Патентно ведомство, като основна предпоставка за предоставянето на качествено и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучения от ИПА 63-ма служители ще преминат обучения по 16 теми в Института по публична администрация от каталога за 2014г., както следва: 1. Курс: Стратегическо управление и разработване на публични политики - УА-1 – 1 служител; 2. Курс: Управление на промяната и организационно развитие - УА-6 – 1 служител; 3. Курс: Емоционална интелигентност в управлението - УА-5 – 7 служители; 4. Курс: Управление на човешките ресурси - УА-3 -2 служители; 5. Курс: Прилагане на АПК (неюристи) - ПП-5-2 -12 служители; 6. Семинар: Стилистика в нормативните актове и Наредби - 3-4 (по заявка) - 1 служител; 7. Прилагане на правото на ЕС (юристи) - EРФ-1-1 – 1 служител; 8. Курс: Проблеми и решения за ефективно прилагане на Закона за обществените поръчки - ЕБ-3 – 2 служители; 9. Семинар: Годишно счетоводно приключване на бюджетната година - ЕБ-7 – 4 служители; 10. Курс: Етика и превенция на корупцията в държавната администрация - ОПЕА-5 – 14 служители; 11. Семинар: Прилагане на закона за конфликт на интереси - ОПЕА-2 – 1 служител; 12. Електронни таблици с MS Excel (базов курс) - ИТО-2 – 2 служители; 13. Презентационни умения MS Power Point (базов курс) - ИТО – 7 – 3 служители; 14. Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на англ. eзик) - ЧЕО - 2 – 1 - 7 служители; 15. Презентационни умения (на англ. език) - 3-14-4-1 (по заявка) - 4 служители; 16. Курс: Подходи за оценка и превенция на корупционни рискове З-2 – 1 служител;
Дейност 2. Провеждане на обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост“ (патентноправна специализация). Организиране и провеждане на обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост“ (патентноправна специализация) за 29 служители.
Дейност 5. Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Дейност 3. Провеждане на чуждоезикови обучения Организиране и провеждане на следните обучения: • 34 служители ще преминат различни нива на обучение по английски език; • 6 служители ще преминат различни нива по обучение на френски език; • 3 служители ще преминат различни нива на обучение по немски език.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Провеждане на встъпителна и заключителна конференция за 15 участника. Изготвяне и разпространение на 4 прессъобщения. Разработване и отпечатване на 100 бр. информационни брошури за целта на проекта. Изготвяне на транспаранти с информация за проекта. Изготвяне и разпространение на предметни рекламни материали, популяризиращи проекта: химикали, папки, блок бележници и USB – по 100 бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Технически университет - София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 986 BGN
Общ бюджет: 23 709 BGN
БФП: 23 709 BGN
Общо изплатени средства: 16 190 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 190 BGN
2015 0 BGN
16 190 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 762 BGN
2015 0 BGN
13 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 429 BGN
2015 0 BGN
2 429 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: % обучени жени
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: % служители получили сертификат /удостоверение/
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: % обучени жени
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: % служители получили сертификат /удостоверение/
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: % обучени жени
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: % служители получили сертификат /удостоверение/
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Брой проведени конференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Брой разпространени прессъобщения
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Брой отпечатани информационни листовки /брошури/
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой осигурени предметни рекламни материали - химикалка, папка и блок-бележник, USB флаш-памет.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз