Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0018-C0001
Номер на проект: K10-40-7-11
Наименование: Организиране и провеждане на публични събития по ОПАК
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2014
Начална дата: 10.05.2014
Дата на приключване: 10.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на информация, публичност и прозрачност при цялостното изпълнение на Оперативна програма „Административен капацитет” за всички заинтересовани страни, включително кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Дейност 2. Организиране и провеждане на публични събития, включително обучения за бенефициенти; едно мащабно информационно събитие за ОПАК през 2014 г.; информационни дни за всяка процедура на конкурентен подбор; конференции/пресконференции и др., ка
Дейност 3. Изработка и разпостранение на рекламни и информационни материали за обезпечаване на заложените събития съгласно Дейност 2 Тази дейност включва изработването на рекламно-информационни материали за обезпечаване нуждите на организираните публични събития съгласно Дейност 2 на настоящия проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Меркурий – 97” ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 708 BGN
Общ бюджет: 74 302 BGN
БФП: 74 302 BGN
Общо изплатени средства: 74 302 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 800 BGN
2015 58 502 BGN
74 302 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 430 BGN
2015 49 727 BGN
63 157 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 370 BGN
2015 8 775 BGN
11 145 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Дейност 1: Изготвени два междинни и един окончателен доклад
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Проведени до 12 публични събития
Индикатор 3 (Д) Дейност 2:Брой проведени събития.
Индикатор 4 (Д) По Дейност 3 - Брой разпостранени информационни рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз