Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0024-C0001
Номер на проект: А13-22-24
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и ефективното изпълнение на задълженията на служителите в РЗИ-Ямбол
Бенефициент: РЗИ-Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите и укрепване на ръководния и административен капацитет в Регионалната здравна инспекция – Ямбол за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на процедури по обществени поръчки
Дейност 3. Провеждане на специализирани обучения в Института по публична администрация за служителите на РЗИ-Ямбол, заемащи ръководни длъжности и такива от общата и специализирана администрация
Дейност 4. Организиране и провеждане на 5 двудневни семинара за служителите на РЗИ-Ямбол
Дейност 5. Организиране и провеждане на компютърен курс за служителите на РЗИ-Ямбол за придобиване на знания и умения за подготовка на презентации, образци, бланки
Дейност 6. Организиране и провеждане на курс по специализиран английски език за служителите на РЗИ-Ямбол
Дейност 7. Организиране и провеждане на курс по специализиран руски език за служителите на РЗИ-Ямбол
Дейност 8. Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ДИАГАЛПРИНТ” ООД
"Региоплан" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 000 BGN
Общ бюджет: 69 552 BGN
БФП: 69 552 BGN
Общо изплатени средства: 69 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 211 BGN
2015 13 341 BGN
69 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 780 BGN
2015 11 340 BGN
59 120 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 432 BGN
2015 2 001 BGN
10 433 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз