Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0323-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийната ефективност-фактор на растеж в "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА-БЪЛГАРИЯ" АД"
Бенефициент: "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: "Енергийната ефективност-фактор на растеж в "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА-БЪЛГАРИЯ" АД"
Дейности: Дейност 1 – Изпълнение на ЕСМ 1 „Въвеждане в експлоатация на нова система за полуавтоматично разливане на разтопения метал, оборудване за подгряване на леярските поти и лъчеви нагреватели за намаляване влажността на въздуха”
Дейност 2 – Изпълнение на ЕСМ 2 „Въвеждане в експлоатация на нова инсталация за прахово боядисване на детайли и дробометна машина за предварително почистване на детайли”
Дейност 3 – Изпълнение на ЕСМ 3 „Подобряване на енергийните характеристики на цеха на „Чугунена Арматура България“ АД”
Дейност 4 - Публичност и визуализация на проекта
Дейност 5 - Независим финансов одит
Дейност 6: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“ЛЕСИЛМАШ” ЕООД
"ЛИМЕС ИНОВЕЙШЪН" ЕООД
Енкон Сървисис
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 526 350 BGN
Общ бюджет: 3 043 700 BGN
БФП: 1 521 850 BGN
Общо изплатени средства: 1 521 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 521 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 521 850 BGN
1 521 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 293 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 293 573 BGN
1 293 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 228 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 228 278 BGN
228 278 BGN
Финансиране от бенефициента 1 526 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквани годишни икономии на електроенергия в резултат от проекта
Индикатор 6 (Д) Очаквано годишно намаление на емисии на CO2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз